Gastroskopia jest badaniem endoskopowym, które poprzez oglądanie przełyku, żołądka i dwunastnicy, pozwala na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Gastroskopia może być zarówno badaniem diagnostycznym, jak również terapeutycznym.

Dzięki terapeutycznej funkcji badania można usuwać ciała obce, tamować krwawienia, usuwać polipy czy endoskopowo poszerzać powstałe zwężenia. Wskazania do gastroskopii są bardzo szerokie. Badanie to powinny mieć wykonane wszystkie osoby po 45 roku życia mające dolegliwości brzuszne oraz młodsi chorzy, gdy powstaje potrzeba weryfikacji rozpoznania czy różnicowania. W razie pojawienia się objawów alarmujących, takich jak: utrata masy ciała, zaburzenia połykania, gorączka, niedokrwistość czy fusowate lub krwiste wymioty, wykonanie badania jest konieczne.

Gastroskopię diagnostyczną zleca się najczęściej z następujących wskazań:
– wystąpienie objawów dyspeptycznych (bóle brzucha, odbijanie, wzdęcia, zgaga)
– podejrzenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy
– podejrzenie choroby nowotworowej na podstawie występujących objawów ogólnych
– dysfagia – trudności w połykaniu
– podejrzenie lub obecność krwawienia z przewodu pokarmowego
– podejrzenie istnienia uszkodzeń polekowych błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych długotrwale stosujących niesteroidowe leki przeciwzapalne,
– jako badanie przesiewowe lub kontrolne u chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu (osoby z długoletnią chorobą refluksową przełyku, z przełykiem Barretta, z niedokrwistością złośliwą w przebiegu zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, po przebytej resekcji żołądka)

Podczas gastroskopii wprowadza się giętki aparat (gastroskop) przez jamę ustną. Przed wprowadzeniem endoskopu gardło znieczula się 10% roztworem lidokainy. Gastroskopia jest badaniem krótkotrwałym, trwającym około 5-10 minut i mimo, że należy do procedur inwazyjnych, jest badaniem stosunkowo bezpiecznym. Powikłania zdarzają się niezwykle rzadko.
Podczas gastroskopii chory nie jest poddawany działaniu czynników szkodliwych, dlatego jeśli istnieją ku temu wskazania, może być wielokrotnie powtarzana w krótkich odstępach czasowych. Niekiedy stan chorego lub wykonywane procedury terapeutyczne mogą wymagać powtórzenia badania nawet w ciągu tej samej doby.
Dzięki badaniu gastroskopowemu możliwe jest pobranie materiału do badania histopatologicznego, cytologicznego, wykonanie posiewów oraz ocenę obecności bakterii Helicobacter pylori za pomocą bezpośredniego badania (tzw. testu urazowego). Moment pobierania materiału nie jest odczuwalny przez chorego, nieznacznie wydłuża badanie i nie wpływa na jego bezpieczeństwo.

Gastroskopia pozwala w większości przypadków na prawidłowe postawienie diagnozy w przypadku:
– chorób zapalnych: bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych
– zmian spowodowanych działaniem środków chemicznych: kwasów i zasad, żółci, niektórych leków oraz czynników fizycznych np. zmian popromiennych łagodnych i złośliwych zmian nowotworowych oceny zaawansowania wielu zmian chorobowych i ich odpowiedniej klasyfikacji, np.: żylaków przełyku, refluksowego zapalenia
– błony śluzowej przełyku, wrzodów żołądka i dwunastnicy czy też źródła krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Gastroskopia w naszym Centrum – na życzenie pacjenta – może być wykonana w znieczuleniu.

 

Przygotowanie do badania

Główne zasady odnośnie przygotowania do badania gastroskopowego:
– 6-8h przed badaniem nie należy spożywać posiłków i napojów *
– w wyjątkowych przypadkach można wypić małą ilość niegazowanej wody (najpóźniej do 3h przed badaniem)

* wyjątek stanowi gastroskopia wykonywana w godzinach popołudniowych – można wówczas zjeść lekkie śniadanie (tylko wtedy można też zażyć leki na serce i na nadciśnienie).