Psychologia jest dziedziną, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka, i jak odbiera on otaczający go świat, jak go przeżywa i jak reaguje w różnych sytuacjach. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, ale także osobom mającym poważne problemy psychiczne i trudności w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.

W dziedzinie stosunków międzyludzkich psycholog może pomagać rodzinie w rozwiązywaniu napięć i konfliktów między małżonkami, rodzicami i dziećmi, wspierać społeczności, które przeżywają kryzysy oraz pomagać ludziom dotkniętym katastrofami losowymi. Psycholog jest też osobą, do której można zwrócić się o pomoc w przypadkach uzależnień od alkoholu i narkotyków, Internetu, seksu czy zakupów.

Problemy utrzymania zdrowia, a w sytuacji jego utraty, przeżywania choroby są także domeną oddziaływań psychologicznych. W przypadkach zaburzeń funkcjonowania psychicznego czy poważnej choroby psychicznej, psycholog wspiera leczenie medyczne oraz może prowadzić pomoc i działania psychoterapeutyczne pomagające choremu odnaleźć się na nowo w życiu.

We współczesnym świecie dla wielu ludzi ważny jest rozwój osobisty i zawodowy. Dla nich psycholog – coach to trener pomagający w osiąganiu szczytów ich marzeń. Psycholog w sferze świata biznesu może doradzać i wspierać człowieka pracującego oraz zespoły zadaniowe: wzmacniać kompetencje menedżerów, pomagać w doborze pracownika do wymagań i dostosowaniu wymagań do pracownika, zwiększać efektywność działań przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie wiedzy psychologicznej w dziedzinie marketingu i reklamy.

Psycholog

Ewa Szcześnik

mgr Ewa Szcześnik

flebologia_icon sprawdź również flebologia