EKG – spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne 12–kanałowe

INFORMACJA O BADANIU: w badaniu analizowany jest prąd elektryczny wytwarzany przez serce. Badanie EKG służy do wykrywania zaburzeń rytmu serca (m.in. migotania przedsionków), bloków serca, jego przerostu oraz niedokrwienia. W większości przypadków pozwala rozpoznać zawał serca – świeży lub przebyty. Stanowi nieodłączny element diagnostyki omdleń, bólów w klatce piersiowej, kołatań serca czy duszności. Jest wykonywane przy podejrzeniu nadciśnienia płucnego i zatorowości płucnej, a także w celu kontroli pracy stymulatora serca. Zaletą EKG jest krótki czas badania, jego powtarzalność i nieinwazyjny charakter.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania ze strony pacjenta. Warto przedstawić poprzedni zapis w celu porównania z aktualnym badaniem.

ECHO – przezklatkowe badanie ultrasonokardiograficzne

INFORMACJA O BADANIU: jest to najbardziej powszechna metoda przyżyciowego obrazowania serca. Badanie ma charakter nieinwazyjny, nie wymaga stosowania promieniowania jonizującego, ani podawania dożylnych środków kontrastowych zawierających jod. Umożliwia – przy pomocy nieszkodliwych ultradźwięków – uwidocznienie serca i głównych naczyń krwionośnych (aorty, tętnicy płucnej, żyły głównej dolnej). Służy do wykrywania zaburzeń kurczliwości, nieprawidłowości w budowie i czynności zastawek serca, wykrywania wad wrodzonych i nabytych serca, jego przerostu, tętniaków aorty, płynu w osierdziu. Stosowane jest do szacowania ciśnień w prawej komorze i przedsionkach serca. Stanowi podstawowe badanie wykonywane u osób z niewydolnością serca, bólami w klatce piersiowej i arytmiami. Służy do wstępnego potwierdzenia zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego. Pozwala wykryć niektóre powikłania nadciśnienia tętniczego. Wykonywane jest także u osób spokrewnionych z chorymi na dziedziczne choroby układu krążenia (m.in. tętnicze nadciśnienie płucne, kardiomiopatie), wykonujących szczególne zawody (sportowcy, piloci) lub oczekują na leczenie mogące uszkadzać serce (chemioterapia nowotworów, duże zabiegi operacyjne u chorych podwyższonego ryzyka).

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania ze strony pacjenta. Przed badaniem warto okazać lekarzowi wynik wcześniejszego badania, o ile było wykonane.

flebologia_icon sprawdź również
konsultacja kardiologiczna