flebologia_fotoW Przychodni NASMED wykonujemy biopsje cienkoigłowe w obrębie takich narządów jak:

– tarczyca
– węzły chłonne
– ślinianki
– piersi
– tkanki miękkie

Zabieg przeprowadzany jest z udziałem doświadczonego lekarza patologa i przez cały czas trwania monitorowany przy użyciu sondy USG. Biopsja polega na pobraniu materiału cytologicznego (grupy komórek) z charakterystycznego dla diagnostyki miejsca, przy wykorzystaniu igły o średnicy. 0.4 – 0.5 mm. Zabieg jest całkowicie bezpieczny i nie wymaga znieczulenia.

Lekarz diagnosta w USG uwidacznia zmianę chorobową i wyznacza najlepszy dostęp do niej, omijając największe naczynia krwionośne. Podczas przeprowadzania biopsji postęp prac jest stale monitorowany obrazem USG. Współpracujący lekarz patolog pobiera materiał cytologiczny z wyznaczonej zmiany i poddaje ocenie w pracowni. Wynik badania jest dostępny po 7 dniach.

flebologia_icon sprawdź również
diagnostyka ultrasonograficzna