Neurologia jest dziedziną medycyny zajmującą się chorobami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Do najczęstszych schorzeń układu nerwowego należą:

– zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu), – choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA), – zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie), – guzy (np. oponiaki, glejaki), – urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne), – urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce), – choroby genetyczne (np. choroba Wilsona), – choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera), – zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena), – neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego), – zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera), – ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)

Neurolog

foto

dr Agnieszka Paszkowska

flebologia_icon sprawdź również
urologia