Specjalizacja: chirurg

Specjalizacje i specjalności: rezydent 6 roku chirurgii ogólnej, certyfikowany endoskopista górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Dr n. med. Joanna Ligocka jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym studia ukończyła w 2014 roku. Staż podyplomowy odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obecnie kontynuuje szkolenie w dziedzinie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby. W ramach specjalizacji szkoli się w chirurgii wątroby i dróg żółciowych, technikach chirurgii małoinwazyjnej, diagnostyce endoskopowej i endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Szkolenie z zakresu endoskopii odbywa pracując na codzień w Pracowni Endoskopowej Kliniki z wybitnymi specjalistami: dr Janem Pertkiewiczem i dr Sławomirem Koziełem. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego uzyskała certyfikaty Sekcji endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W kwietniu 2021 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Prace kliniczną łączy z rozwojem naukowym. Odbyła liczne staże kliniczno-naukowe w kraju oraz za granica (Kings College of London, Massachusetts General Hospital w Bostonie oraz New York Presbyterian Hospital). Przy współpracy z ośrodkiem w Homburgu przeprowadziła badania nad „Wynikami leczenia chorych na raka pęcherzyka żółciowego z uwzględnieniem roli błonowych mikrocząsteczek nowotworowych”, których wyniki stanowiły temat jej pracy doktorskiej, którą obroniła z wyróżnieniem przed Radą Dyscyplin Naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w czerwcu 2021 roku.