prof_krzysztof_bielecki

Specjalizacje i specjalności:
specjalista chirurg, chirurg onkolog

O mnie:
Profesor Krzysztof Bielecki to wybitny specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej, a także chirurgii onkologicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni Ordynartor i Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek polskich i zagraniczych organizacji medycznych, takich jak: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polski Klub Koloproktologii, polski Klub Trzustkowy, Association of Surgeons of Great Brittain and Ireland, Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae, World Council of Enterostomal Therapy, European Society of Surgical Oncology, World Association of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, International Gastro-Surgical Club, European College of Surgeons in Strassbourg, European Association of Coloproctology, International Society of University Colon and Rectal Surgeons, European Digestive Surgery, International Society of Surgeons.

Profesor Krzysztof Bielecki posiada również członkowstwo wielu redakcji wydawniczych, m.in.: Postępy Nauk Medycznych, Acta Endoscopica Polonia, Gastroenterologia Polska, Wiadomości Lekarskie, Essentia Medica, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, Chirurgia po Dyplomie, Techniques In Coloproctology. Profesor jest także członkiem Naczelnej Izby Lekarskiej, Rady Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Towarzystwa Urazów Wielonarządowych przy Ministerstwie Zdrowia Autor lub współautor w 367 publikacjach naukowych w piśmiennictwie krajowym (310 prac) i zagranicznych ( 52 prace). Egzaminator w dziedzinie koloproktologii EUMS.

Nagrody Przyznane Panu Profesorowi: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody I stopnia Ministra Zdrowia, Nagroda Burmistrza Warszawy, Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I stopnia, Nagroda przyznana za 30 lat pracy akademickiej, Nagroda Kierownika Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda przyznana za 40 lat pracy akademickiej, Nagroda Ministra Zdrowia. I stopnia za podręcznik Proktologia, Medal Edukacji Narodowej, Nagroda Jubileuszowa za 45 lat pracy jako nauczyciel akademicki, Nagroda Ministra Zdrowia dla Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego, Certyfikat Polskiego Klubu Koloproktologii w Zakresie Umiejętności w Koloproktologii, Medal Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie, Nagroda dydaktyczna I stopnia Dyrektora CMKP, Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego w chirurgii, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Honorowy Członek Polskiego Klubu Trzustkowego, Medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”, Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia za książkę pt. ”Atlas kliniczno-patologiczny nieswoistych chorób zapalnych jelit”.