Procedura Secca znajduje zastosowanie u pacjentów z objawami nietrzymania stolca o nasileniu co najmniej raz w tygodniu oraz u tych, u których nie uzyskano poprawy po zastosowaniu klasycznych metod leczenia (dieta,leki, biofeedback, operacje naprawcze zwieraczy). W 80% przypadków znacząco redukuje objawy nietrzymania stolca. Pozwala na uzyskanie znaczącej poprawy jakości życia.

Procedura Secca polega na dostarczaniu energii prądu wysokiej częstotliwości do tkanek mięśniowych kanału odbytu. Powoduje to przebudowę kolagenowych struktur tkankowych i ich znaczące wzmocnienie, co w konsekwencji zmniejsza objawy inkontynencji. Procedura trwa około 45 minut i przeprowadzana jest w warunkach sali operacyjnej. Po zabiegu, w większości przypadków hospitalizacja nie jest wymagana.

Energia wysokiej częstotliwości (RF energy) dostarczana jest wprost do tkanki

secca

Wielopoziomowa przebudowa struktury kolagenowej tkanek w miejscu aplikacji energii RF

secca2

Poprawa funkcjonowania zwieracza odbytu

secca3